Koeltransport Aalsmeer heeft recent opnieuw ISO 9001:2015 certificering succesvol afgerond.

ISO 9001 is een internationale kwaliteitsnorm. In deze norm staan eisen om kwaliteitsmanagementsystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. In 2015 is de norm vernieuwd en is de nieuwe ISO 9001:2015 norm gepubliceerd.

ISO 9001 staat voor het continue verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Daarnaast is het Keurmerk T en L een Nederlands kwaliteitscertificaat en ISO is wereldwijd erkend (en herkend), een belangrijke reden waarom voor ISO 9001 gekozen is.